... Appendix III: TimedexSM ...

values paradoxes

Time Index by Date

 • z: Cambrian: xiii;
 • z: Adam - (z-z): xi; xii;
 • z: Enoch - (z-z): xi;
 • z: Noah - (z-z): xi;
 • 2000 bce: xiii;
 • z: Moses - (z-z): xi; xiii;
 • z: Abraham - (z-z): xi;
 • z: Confucius - (z-z): xi;
 • z: Buddah - (z-z): xi;
 • z: Greeks - (z-z): xi;
 • z: Romans - (z-z): xi;
 • -2-+32: Jesus Christ - (-2-+32): xi; xii;
 • z: Apostle Paul - (z-z): xiv;
 • z: Bishop Timothy - (z-z): xiv;
 • z: Mohammed - (z-z): xi;
 • z: Martin Luther - (z-z): xi;
 • z: Henry the Eight - (z-z): xi;
 • z: Columbus - (z-z): xi;
 • z: Shakespeare - (z-z): xi;
 • z: Newton - (z-z): xi;
 • z: George Washington - (z-z): xi;
 • 1800-2000: ix;
 • z: Henry Thoreau - (z-z): xi; xii;
 • z: Joseph Smith- (z-z): xi;
 • z: Abraham Lincoln - (z-z): xi;
 • z: Karl Marx - (z-z): xi;
 • 1857: Bengt Nelson, Sr. - (z-z): xii;
 • z: Bengt Nelson, Jr. - (z-z): xii;
 • z: Victor Frankl - (z-z): xiii;
 • z: Roice Bengt Nelson - (z-z): xii;
 • z: Mahatmas Ghandi - (z-z): xi;
 • z: Adolph Hitler - (z-z): xi;
 • z: Albert Einstein - (z-z): xi; xii;
 • 1909: Gordon B. Hinkley - (z-z): xi; xii;
 • z: Pope John Paul II - (z-z): xi; xii;
 • z: Howard Roice Nelson, Sr. - (z-z): xii;
 • z: Martin Luther King - (z-z): xi;
 • z: Yassar Arafat - (z-z): xi;
 • z: Bill Gates - (z-z): xi;
 • z: Stephen Jobs - (z-z): xi;
 • z: George Lucas - (z-z): xi;
 • z: Stephen Spielberg - (z-z): xi;
 • 1949: Howard Roice Nelson, Jr. - (03Nov1949-z): xii;
 • z: Stephen Hawkings - (z-z): xi;
 • 1968: xiii;
 • 1973: xii;
 • 1981: xii;
 • 1988: xii;
 • 1993: xii;
 • 1994: xii;
 • 1997: xii;
 • 2002 August: xiv;

timedex infinite grid

-TD02-